informacje,  prawo,  wskazówki

Ubezpieczenia i motoryzacja

Ubezpieczenie samochodu po zakupie to nie tylko kwestia bezpieczeństwa i rozsądku ale również ewentualnej odpowiedzialności karnej jeśli nie dopełnimy obowiązku wykupu OC. Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje: obowiązkowe (czyli właśnie wspomniane wcześniej OC) i dobrowolne (jak AC czy NNW).

Skrót OC oznacza Odpowiedzialność Cywilną. Ubezpieczenie to nie chroni ani nas jako kierowców ani naszego samochodu ale wszystkich tych którzy razem z nami uczestniczą w ruchu. Jeśli z naszej winy będzie miała miejsce kolizja w wyniku której zniszczone lub uszkodzone zostanie cudze mienie (najczęściej samochód, ale może to też być cokolwiek innego) lub ktokolwiek dozna uszczerbku na zdrowiu wówczas szkoda zostanie zrekompensowana przez ubezpieczyciela a nie przez nas samych jako sprawców. Z tego że OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym wynika między innymi to, że jego warunków nie reguluje odrębna umowa ale ustawa która obowiązek ubezpieczania się na nas nakłada.

AC, czyli Autocasco, chroni natomiast nasze auto. Warunki AC różnią się w zależności od ubezpieczyciela z którym zdecydujemy się nawiązać współpracę, dlatego zawsze przed podpisaniem należy bardzo uważnie przeczytać umowę. Jeśli ubezpieczenie jest wyjątkowo tanie najprawdopodobniej będzie to oznaczało mniej korzystne warunki. Zakłady ubezpieczeniowe wyceniając swoje produkty kalkulują ryzyko i ustalają ceny ubezpieczeń na takim poziomie aby tak czy inaczej ich sprzedaż im się opłacała. Jeśli więc cena jest niska to najprawdopodobniej zakres ubezpieczenia okaże się mniejszy lub w umowie pojawią się wyłączenia odpowiedzialności.

Ubezpieczenia NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) również są dobrowolne i chronią nie samochód, ale kierowcę od szkód osobowych (zgonu, uszczerbku na zdrowiu, etc.). Tu również należy bardzo uważnie przeczytać umowę. Często zdarza się, że otrzymanie odszkodowania z tytułu OC nie wyklucza wystąpienia z roszczeniem z NNW – takie umowy są dla ubezpieczonego najkorzystniejsze, choć naturalnie nieco droższe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *