informacje

Odszkodowanie z OC sprawcy – czy warto walczyć o większe kwoty?

Czy przyjmuje Pan/Pani odszkodowanie w wysokości… I tu pada proponowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwota odszkodowania z OC sprawcy np. jakiegoś wypadku.

Można się na nią zgodzić, ale można też skonsultować się np. z kancelarią zajmującą się odszkodowaniami z OC sprawcy. Często udaje się zdobyć wyższą kwotę odszkodowania.

Jak pokazuje praktyka, wiele towarzystw ubezpieczeniowych zaniża wypłacane odszkodowania z OC sprawcy. Liczą, na niewiedzę obsługiwanych klientów i na ogół mają rację. Wielu dla świętego spokoju, przyjmuje ofertę. Inni, nie zgadzają się na nią, w związku z czym towarzystwo często samo składa drugą nieco wyższą propozycję. Trzecim rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wykwalifikowanej pomocy prawnej. Czy to się w ogóle opłaca?

Nieznajomość prawa szkodzi

Zdaniem wielu prawników tak. Większość z nas jest bowiem na z gruntu straconej pozycji. Nie orientujemy się, jakich świadczeń możemy domagać się z OC sprawcy. Nie liczmy, że poinformuje nas o tym firma ubezpieczeniowa. W jej interesie jest bowiem wypłata jak najniższego odszkodowania z OC sprawcy.

Wielu z nas myli odszkodowanie z OC z ubezpieczeniem NNW. W tym ostatnim, jeśli doznamy jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczalnia zaproponuje nam odszkodowanie wyliczone na podstawie tabel określających jaki procent uszczerbku na zdrowiu nas dotknął. Co do zasady, większość z nas uważa, że podobna procedura funkcjonuje przy wypłacie odszkodowania z OC sprawcy. Nic bardziej błędnego. W tym przypadku możemy sami określić jakie straty w związku ze zdarzeniem ponieśliśmy. Wówczas sami powinniśmy określić, na ile wyceniamy odniesione obrażenia, oczywiście granicach prawa. Czego dokładnie możemy się więc domagać?

Renta to także odszkodowanie z OC sprawcy

Przede wszystkim zwrotu kosztów leczenia, dojazdów do placówek rehabilitacyjnych czy rekompensaty środków wydanych na leki. W przypadku wypadku, podczas którego ofiara została dotknięta obrażeniami prowadzącymi do inwalidztwa, dochodzić można zwrotu kosztów przeszkolenia do wykonywania np. nowego zawodu. Możemy żądać także zadośćuczynienia za przebyte cierpienia czy zwrotu utraconych zarobków. W pewnych określonych prawem przypadkach warto także dochodzić z odszkodowania z OC sprawcy w postaci renty. Może zostać ona np. wyliczona tak by rekompensowała straty osoby poszkodowanej pomiędzy dawnymi zarobkami a tymi osiąganymi już po wypadku. Niekiedy wypłacane są też jednorazowe świadczenia o charakterze rentowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *