• prawo

    Co to jest konwencja CMR?

    Konwencja CMR to akt prawny umożliwiający międzynarodowy transport drogowy Dlaczego jest ona tak istotna? Ponieważ reguluje kwestie związane z przewozem towarów w niemal wszystkich krajach europejskich, w związku z czym należy stosować się do niej podczas przewozów praktycznie do każdego kraju w Europie. Ponadto konwencja CMR reguluje zarówno zakres odpowiedzialności ze strony przewoźnika, jak i nadawcy. Prawo przewozowe zawiera informacje kluczowe dla wielu przedsiębiorców Decydując się na prowadzenie działalności w zakresie transportu należy liczyć się z koniecznością znajomości obowiązującego prawa transportowego. Prawo przewozowe reguluje warunki odpłatnego przewozu osób i rzeczy, wykonywanego na podstawie umowy. Określa także warunki zawarcia umowy, definiuje także obowiązki przewoźnika.